Древние крепости «Гелерсен-герерсен»

В 4 км от Шеки, на берегу реки Киш, можно увидеть живописные развалины крепости «Гелерсен-герерсен».Крепость "ГЕЛЕРСЕН-ГЕРЕРСЕН" («Придешь – увидешь»)

В 4 км от Шеки, на берегу реки Киш, можно увидеть живописные развалины крепости «Гелерсен-герерсен». Крепость стоит на вершине горы Гаратепе. Предположительно фундамент ее был заложен в XV веке правителем Шеки. Многие годы крепость охраняла подступы города от иноземных захватчиков. Она была великолепно укреплена, имела несколько рядов толстых стен. О неприступности и прочности этой крепости упоминается даже в письменных источниках. Название крепости переводится как «Придешь – увидишь». С этим связана целая страница истории города. В XVIII веке, когда на Шеки напал иранский правитель Надиршах, шекинский хан Гаджи Челеби отказался сдаться. Взбешенный Надиршах захотел узнать, где он скрывается, что так уверен в своей безопасности. Тогда Гаджи Челеби послал шаху ответ: «Придешь – увидешь». И действительно в 1744 году Надиршах с большой армией подошел к крепости, но взять ее не смог и отступил. После этого за крепость стали называть «Гелерсен-герерсен».

Сегодня крепость – обязательное место посещения всех туристов, приезжающих в Шеки. Особенно таинственно развалины крепости выглядят в сгущающихся сумерках. Впечатление, будто попадаешь в то неспокойное средневековое время. На территории крепости много глубочайших колодцев, дна которых даже не видно. По некоторым версиям - это ловушки для врагов. Есть также версия, что под крепостью существует подземный ход, на случай бегства.
undefinedКрепость "Гелерсен-герерсен"


Gələrsən-Görərsən qalası

Şəkinin Kiş kəndində bu qalaya Qız, gah da Qızlar qalası da deyirlər. Qız "alınmazlıq" və "məğlubedilməzlik" anlamını ifadə edir. Bu qala barəsində məlumat verən yeganə mənbələr Kərim ağa Fatehin və Hacı Seyid Əbdülhəmid Əfəndinin əsərləridir. Həmin mənbələrdə bu qala "Qızlar" adı ilə deyil, "Gələrsən-Görərsən" adı ilə xatırlanır. Hadisələri diqqətlə izlədikdə "Gələrsən-Görərsən" adının Qızlar qalasına sonradan, daha doğrusu, 1743-cü il hadisələri ilə əlaqədar olaraq verildiyi anlaşılır. Şah Təhmasibin 1551-ci ildəki məlum hücumundan qorunmaq üçün şəkililərin həm Kişin özündə yerləşən Kiş qalasında, həm də Qızlar qalasında müdafiə olunduqlarını hər iki mənbə aydın şəkildə təsdiq etməkdədir.

"Gələrsən-Görərsən" qalası Kiş kəndinin şimal-şərqində, Kiş çayının qollarından biri olan Damarçın çayının sol sahilində, Qaratəpə dağının üzərində yerləşir. Qaratəpə dağının arxasında isə yüksək dağlar sıralanır. Qalanın belə bir yerdə salınmasının əsas məqsədi odur ki, qalaya öndən, arxadan və çay tərəfdən qaya sıldırım olduğuna görə hücum etmək mümkün deyil. Qala ilə Kiş kəndi arasındakı ərazi Qala düzü də adlanır. Lev Tolstoyun "Hacı Murad" povestinin qəhrəmanlarının başına gələn hadisələr bu qalada cərəyan edir.

Mənbələr göstərir ki, Şəki xanı Dərviş Məhəmməd xan 1551-ci ildə qalada müdafiə olunmuş və Kiş qalası alındığı zaman qaçmağa cəhd etmiş və şahın adamları tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Yenə həmin mənbələr 1743-cü ildə Nadir şahın Şəkiyə hücumu ilə əlaqədar qalanın adını çəkir. 1743-cü ildə Hacı Çələbi xan Şəkini müstəqil xanlığa çevirdi. Yenidən Şəki şah ordusu ilə qarşılaşmalı oldu. Nadir şahın qoşunları qalanı fasilələrlə mühasirədə saxlayır. Mühasirədə yaşamaq şəkililər üçün çətin olsa da uzun müddət düşmənlə mübarizə aparmış, onlara sərt müqavimət göstərmişlər. "Gələrsən-Görərsən" adı da bu hadisələrlə bağlıdır. Belə rəvayət edirlər ki, üzbəüz duran qoşunlar uzaqdan-uzağa, qışqıra-qışqıra danışa bilirlərmiş. Bir dəfə Nadir şah özü danışığa girir və soruşur: "O necə qaladır ki onu almaq olmur?". Ona cavab verirlər: "Gələrsən-Görərsən". Elə o vaxtdan qala belə adlanır. Hazırda qala dağılmış vəziyyətdədir və ciddi təmir işlərinin aparılması lazımdır. Qalanın müxtəlif hissələri dağılmış vəziyyətdə, bir-birinə yaxın ərazilərdə yerləşir. İndi qalaya ekskursiyalar təşkil olunur və turistlərə açıq şəkildə bura daxil olmağa icazə verilir.


https://az.wikipedia.org/wiki/Gələrsən-Görərsən_qalası


Создан 20 фев 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
счетчик посещений LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов free counters  Valyuta məzənnəsi