SHEKI
Azerbaijan, Sheki
AZ5500, M.E.Rasulzadeh aven., 182
E-Mail
E-Mail
Веб сайт http://belediyye.sheki.org
Веб сайт http://belediyye.io.ua
Веб сайт http://issuu.com/kitabxana
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Вконтакте ВКонтакте
BlogSpot BlogSpot
YouTube YouTube


Bu sayt  DÜNYA TARİXİ ŞƏHƏRLƏR LİQASInın rəsmi internet səhifəsində QƏDİM ŞƏKİni təmsil edir 

Этот сайт представляет ШЕКИ в официальной странице ЛИГА ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ МИРА 

This site prezents the SHEKI in the official web page of the LEAGUE of the WORLD HISTORICAL CITIES
__________________________________________________________________

AZƏRBAYCAN - AZERBAIJAN - АЗЕРБАЙДЖАН

SHEKI & WORLD HISTORICAL CITIES

ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ - MUNICIPALITY SHEKI


"Şəki Bələdiyyəsi" qəzeti - Neewspaper of Sheki Municipality ŞƏKİ ŞƏHƏRİ


Şəki Planetimizin ən qədim yaşayış və mədəniyyət məskənlərindən biri olub,
2700 il bundan əvvəl Böyük Qafqaz Silsilə dağlarının cənub ətəyində

(Bakıdan 370 km şimal-qərbdə ) yaranmışdır. Minnillik tarixi boyunca şəhər

dəfələrlə boşalmaya (dağılmaya) məruz qalmış, bunun bariz nəticəsi olaraq

dövrümüzə qəlib çıxmışdır... Ardi 


SHEKI CİTY 


Situated 700m above sea level, like an amphitheatre surrounded by moun-

tains and forests of oak trees, Sheki rises above fertile yaylags (pastures) and

fields. In the town, you'll see old brick houses, shaded streets, weeping willow

trees and  canals carrying spring water... More 

ГОРОД ШЕКИ

Шеки один из самых древних городов нашей Планеты. Есть предложение
о том, что название города восходит к этнониму САКов, проникших на терри-
торию Азербайджана в VII в. До н.э. и обитавших здесь на протяжении неск-
ольких столетий... 
Продолжение 

ŞƏKİ-SPUTNİKDƏN GÖRÜNÜŞ  
SHEKI-TYPE WITH FCOMPANION (SATELLITE)
ШЕКИ-ВИД СО СПУТНИКА


ŞƏKİ DÜNYA ARENASINDA
SHEKI IN WORLD LEASE
ШЕКИ В МИРОВОЙ АРЕНЕ


ŞƏKİNİN FOTOLARI
ФОТОГРАФИИ ГОРОДА ШЕКИ
PHOTOGRAPHIES of the CITY SHEKI

__________________________________________________________________

ŞƏKİNİN WEB SƏHİFƏLƏRİ - ВЕБ САЙТЫ ГОРОДА ШЕКИ - WEB SITES of the CITY SHEKI:

https://azerbaijan.io.ua - Azərbaycanın şəhərləri haqqında məlumat və fotolar.

https://belediyye.io.ua - "ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ"

https://belediyye.io.ua/album - "ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ" qəzeti
https://issuu.com/shekibelediyyesi - "ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ" qəzeti PDF formatda
https://sheki-elm.narod.ru - AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi
https://shekielm.blogspot.com - AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin bloqu

https://medeniyyet.sheki.az - Şəki Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Şöbəsi
https://ami.sheki.az - AMİ-nin Şəki filialı
https://rasimocaqov.sheki.az - Rasim Ocaqova həsr edilmiş sayt
https://www.shekininsesi.googlepages.com - "ŞƏKİNİN SƏSİ" qəzeti
https://sites.google.com/site/shekitarixi/ - ŞƏKİNİN TARİXİ
https://ipekchi.info/ - "İPƏKÇİ" qəzeti 
https://sites.google.com/site/shekikataloq3/ - ŞƏKİ WEB SAYTLARININ REYTİNQ CƏDVƏLİ
https://shekiazerbaijan.blogspot.com// - БЛОГ О ГОРОДЕ ШЕКИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

________________________________________________________________счетчик посещений LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов free counters  Valyuta məzənnəsi